شخصیت شناسی از روی چهره

شخصیت شناسی از روی چهره

توسط دسته‌بندی نشدهدر 6 ژانویه 2021

شخصیت شناسی از روی چهره به این معـنا است که شما فقط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خصوصیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

چهره خوانی توسط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شناختن افراد تنها از روی خصوصیات ظاهری آنها مساله بسیار جالبی است، نکات ظریف و دقیق و پیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنم.

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم می شود.

نمونه هایی از علوم شخصیت شناسی از روی چهره عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی

فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمی دهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها می نگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بی ضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند.

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

انواع فرم و شکل صورت

صورت دراز و کشیده:

شخصیت شناسی افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما” دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

صورت گرد:

این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

صورت پهن:

اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری می باشند.

صورت چهارگوش:

اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، آنها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش می کنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود.

بررسی شکل پیشانی

پیشانی صاف:

شخصیت شناسی چهره کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد اینگونه است که انها افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.

پیشانی چروکیده:

وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.

بررسی فرم چشم ها

رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمی گویند و بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.

اضطراب:

اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

تندخویی:

اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

روان پریشی:

چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

شادی:

وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از شخصیتی خنده رو و شاد بودن فرد می باشد.

بررسی شکل ابروها

ابرو صاف:

صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد.

ابرو کمانی:

افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند و افرادی مهربانند.

ابرو باریک:

اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

ابرو پیوسته:

پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما” در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

بررسی پلک ها ، پشت چشم

پشت چشم یا پلک کوچک :

یکی از راه های شناخت شخصیت افراد از روی چهره اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم می باشد که بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

پشت چشم یا پلک بلند:

بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

بررسی فرم بینی

بینی کوچک:

گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.

بینی بزرگ:

بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

بینی تیز:

تیز بودن نوک بینی در شخصیت شناسی از روی چهره نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد می کند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند.

بینی عقابی:

خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی می باشند.

بررسی فرم لب ها

لب قلوه ای:

لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

لب نازک:

نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان می دهند.

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای:

نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد.

شخصیت شناسی از روی دندان

دندان های یک دست:

اشخاص دارای دندان های یک دست در شخصیت شناسی از روی چهره به این معناست که تصمیمات درست می گیرند.

دندان های با فاصله:

نشان دهنده ی شوخ طبعی فرد است.

دندان های بزرگ:

نشاندهنده ی لجاجت است.

دندان کوچک:

نشان دهنده ی مهربانی است.

دندان های کج:

نشان دهنده ی خجالت است.

شخصیت شناسی از روی شکل چشم ها

چشم های گود:

افراد دارای چشم های گود افرادی رازآلود، سخت و هوشیار هستند.

چشمان بادامی:

این گونه افراد سرشار از عشق و شور و نشاط هستند.

چشمان کوچک و کشیده:

این گونه افراد غالبا درونگرا و کمال گرا هستند.

چشمان بزرگ:

افراد دارای چشم های بزرگ مهربان هستند و بارزترین ویژگی شخصیتی آن ها باهوش بودن است.

چشمان عریض:

این گونه افراد تاثیر گذار و بسیار احساساتی هستند و به جزئیات اهمیت می دهند و به طور ذاتی افرادی محتاط هستند.

نتیجه

چهره ی یک فرد چه زن و یا مرد، حرف های زیادی برای گفتن دارد و یادگیری شخصیت شناسی از روی چهره نیز ملزم به تلاش و دقت زیادی است که تسلط بر آن مهارت شما را در تشخیص شخصیت دیگران از روی چهره چند برابر می کند.

منبع:

https://ana.press/fa/news/113/518599/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87

https://www.tasvirezendegi.com/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *