بایگانی برچسب: تفکر انتزاعی چیست

تفکر انتزاعی یعنی چه؟

توسط توسعه فردیدر 3 اکتبر 2020

تفکر انتزاعی مسئول چندین زمینه در زندگی کودک است. این خلاقیت ، تخیل را توسعه می دهد و به نگاه هر مشکلی از منظر جدید کمک می کند. چگونه به کودک کمک کنیم توانایی های خود را کشف کند؟  تفکر انتزاعی چیست؟ اگر تفکر یک فعالیت شناختی یک فرد است ، پس تفکر انتزاعی یک […]