بایگانی برچسب: تقویت ذهن اگاهی

تقویت ذهن اگاهی

توسط توسعه فردی, روانشناسیدر 26 نوامبر 2020

کلمه مایندفولنس (Mindfulness) مترادف های زیادی در فارسی دارد مثل: ذهن آگاهی، توجه آگاهی، بهوشیاری و حتی حضور قلب. البته ریشه کلمه لاتین مایندفولنس، (ساتی، Sati) است که در زبان پالی به کار رفته است. در ادامه مقاله راه های تقویت ذهن اگاهی را بیان میکنم. نکته قابل توجه اینجاست که ترجمه مصطلحی که بین […]