بایگانی برچسب: حواس پرتی

راه های کاهش حواس پرتی

توسط توسعه فردیدر 27 دسامبر 2020

تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین، بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. در این مقاله به راه های کاهش حواس پرتی میپردازیم. بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی […]