بایگانی برچسب: راهکارهای فروش

اموزش فروش

توسط توسعه فردی, کسب و کاردر 23 سپتامبر 2020

فروش چیست! تعریف های زیادی در مورد کلمه فروش وجود دارد. خیلی ها از خود می پرسند که معنی فروش چیست؟ اموزش فروش چگونه انجام میگیرد؟ حتی فروشندگانی هم که در امر فروش بسیار حرفه ای هستند، شاید تعریف دقیقی از فروش و فروختن ندارند. فروش « sales » به مجموعه فعالیت هایی گفته می […]