بایگانی برچسب: راه های تقویت خودباوری

راه های تقویت خودباوری

توسط روانشناسیدر 22 نوامبر 2020

آیا برایتان پیش آمده است که موفقیتی را کسب کرده اید و وقتی دیگران از شما تعریف و تجدید می کنند٬ شما می گویید حتما هرکس دیگری هم جای شما بود می توانست این موفقیت را کسب کند؟ در این مقاله درباره ی راه های تقویت خودباوری صحبت خواهیم کرد. خودباوری چیست؟ حتما برای شما […]