بایگانی برچسب: راه های کاهش حواس پرتی

کاهش حواس پرتی در کودکان

توسط توسعه فردیدر 17 ژانویه 2021

باید به کاهش حواس پرتی در کودکان توجه کنید اگر فرزند شما دچار اختلال در تمرکز است ان احتمالا این ویژگی‌ها به نظرتان آشنا می‌آید. این گونه کودکان، در انجام تکالیف گوناگون، از جمله تکالیف مدرسه، با مشکل مواجه می‌شوند. آنها قادر به انجام کارهایی که از آنها خواسته می‌شود به طور کامل و دقیق، […]

راه های کاهش حواس پرتی

توسط توسعه فردیدر 27 دسامبر 2020

تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین، بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. در این مقاله به راه های کاهش حواس پرتی میپردازیم. بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی […]