بایگانی برچسب: روش های کنترل خشم در کودکان

کنترل خشم در کودکان

توسط روانشناسیدر 26 دسامبر 2020

تمامی پدر و مادرها سواد زندگی؛ تربیت فرزندان و با راهکارهای کنترل خشم در کودکان آشنایند. وقتی دختر یا پسر خردسال شما پا بر زمین می‌کوبد، داد و قال راه می اندازد، دستش را می کشد، خودش را روی زمین پهن می‌کند و هرچه دم دستش بیاید را پرت می‌کند. در این رفتارها فارغ از […]