بایگانی برچسب: شخصیت

شخصیت شناسی از روی چهره

توسط دسته‌بندی نشدهدر 6 ژانویه 2021

شخصیت شناسی از روی چهره به این معـنا است که شما فقط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خصوصیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چهره خوانی توسط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شناختن افراد تنها از روی خصوصیات ظاهری آنها مساله بسیار جالبی است، نکات ظریف و دقیق و […]

ثبات شخصیتی

توسط توسعه فردیدر 28 سپتامبر 2020

ویژگی های مقاله ثبات شخصیتی چیست؟ در این مقاله، شما شخصیت قوی خواهید یافت. و با تمرین راهنمایی ها، آن را بیشتر و بیشتر رشد خواهید داد. شخصیت یک الگوی معمول تفکر، احساس و رفتار فردی است که او را از یک انسان متمایز می کند. وقتی که می گوییم کسی یک شخص خوب است، […]