بایگانی برچسب: فعال سازی ضمیر ناخودآگاه

فعال سازی ضمیر ناخودآگاه

توسط توسعه فردیدر 15 فوریه 2021

بخش نيمه هشيار و ناخودآگاه آن قسمت از وجود ماست كه در ما نهان است ، احساسات و ادراكات ما توسط آن بخش شكل می گيرد برای فعال سازی ضمیر ناخودآگاه روش های زیادی وجود دارد که ما به چند مورد میپردازیم. ضمیر ناخودآگاه ضمیر ناخودآگاه در محل استقرار خود از ما محافظت کرده و […]