بایگانی برچسب: یادگیری دانش اموزان

تقویت یادگیری دانش اموزان

توسط توسعه فردیدر 11 دسامبر 2020

از آنجا كه هوش و استعداد تحصيلي به‌عنوان دو عامل اساسي در پيشرفت تحصيلي، كمتر تحت تأثير معلم يا مربي واقع مي‌شود، سعي بر آن است كه با افزايش انگيزه دانش‌آموزان باعث تقویت یادگیری دانش اموزان شویم. زيرا در حالت مساوي برابري هوش و استعداد تحصيلي افراد، مشاهده شده است كه پيشرفت تحصيلي افراد با […]